Oferta grupy DKSol

Przechowywanie plików

Przechowuj oraz chroń swoje dane korzystając z magazynu w chmurze obliczeniowej. Dzięki uniwersalnym i nowoczesnym rozwiązaniom piki bez ograniczeń są dostępne ze wszystkich urządzeń z dostępem do Internetu.

Jest to ekonomiczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szanują swoje pieniądze oraz cenią sobie wolną przestrzeń, która do tej pory wypełniona była zbędnym i często drogim sprzętem.

Analizowanie danych

Dzięki nieograniczonym możliwościom oraz wykorzystując profesjonalne narzędzia analitycznie, sztuczną inteligencję jak również nauczanie maszynowe, w chmurze można przygotować odpowiednie środowisko do wykonywania skomplikowanych obliczeń, analiz oraz raportów.

Wybór tego rozwiązania pozwala zoptymalizować koszty związane z opłatami licencyjnymi. Wyniki obliczeń są dostępne w ciągu kilku chwil od wysłania zlecenia.

Migracja aplikacji

Kompleksowo zajmujemy się zmianą środowiska przechowywania obecnych danych. Projektujemy i wdrażamy środowiska dla aplikacji w chmurze, dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Czas na przeprowadzenie migracji jest dużo krótszy, porównując do czasu wdrożenia i przygrywania tradycyjnego środowiska przechowywania i analizy danych. To rozwiązanie jest ideale dla firm, które chcą szybko usystematyzować i usprawnić działanie swojej firmy. Nasza oferta skierowana jest głównie do małych i średnich firm.

Dyski sieciowe w chmurze

Dysk sieciowy w chmurze oznacza lepszą organizację pracy przedsiębiorstwa, poprzez dostępność danych dla dużej ilości użytkowników jednocześnie nie stwarzając przy tym zagrożenia przeciążenia sieci, z czym często się spotykamy przy tradycyjnych infrastrukturach IT.

Swobodny przepływ informacji ma wymierny wpływ na jakość, mobilność oraz komfort pracy.

Archiwizacja danych

Oferujemy klientom tradycyjną oraz głęboką archiwizacje, rzadko używanych, krytycznych danych. Przechowywanie wielu giga lub terabajtów plików może z czasem stać się problematyczne i kosztowne.

Opłaty za archiwizacje danych (za każdy gigabajt na miesiąc) zaczynają się już od 0,005 złotych.

Bramka plików

Nasza oferta skierowana jest również do firm, które funkcjonując na wewnętrznej infrastrukturze IT nie chcą ponosić dodatkowych kosztów jej rozbudowy. Można to osiągnąć poprzez migrowanie i archiwizowanie danych w Chmurze, traktując ją jako dodatkowy lub jedyny backup.

Tworzenie na bieżąco kopii zapasowej plików z serwera lokalnego do chmury pozwala w przypadku awarii korzystać ze wszystkich danych. Wymiana plików w chmurze odbywa się w dowolną stronę i w przypadku ich utraty z lokalnych serwerów wszystkie dane można przywrócić.